Fana: At a Speed of Life!

ሮበርት ሙጋቤ ገንዘብ ዝመልአ ቦርሳ ተሰሪቖም

0 252

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ካብ መንበሪ ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ነበር ሮበርት ሙጋቤ 150 ሽሕ ዶላር ዝሓዘ ቦርሳ “ሰሪቖም” ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰለስተ ሰባት ናብ ፍርዲ ቀሪቦም።

እቶም በቲ ስርቂ ተኸሲሶም ዘለዉ ጥርጡራት፥ ነቲ ሰልዲ ኣብ ምግዛእ መኪና፣ ገዛን እንስሳታትን ከም ዘጥፍእዎ’ዩ ዝጥርጠር።

ሓንቲ ካብቶም ጥርጡራት፥ ንፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ናይ ቀረባ ቤተሰቦም ዝኾነት ኮንስታንትያ ሙጋበ ትብሃል ምዃና ድማ ብመንግስቲ እትውነን ማዕኸን ዜና ኣቃሊሓ።

መበገሲ ምክንያት ድማ እታ ውልቀ ሰብ ናይቲ ኣብ ዝቪምባ ዝብሃል ቦታ ዝርከብ መንበሪ ቤት ሙጋቤ መፍትሕ ስለ ዝነበራ እዩ ተባሂሉ።

እቲ ስርቂ ካብ መጀመርታ ወርሒ ታሕሳስ ክሳብ መጀመረታ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተፈፀም እንትኸውን፥ እቶም ካልኦት ጥርጡራት’ውን ኣብ እዋን ስርቂ ዝተፈፀመሉ ከም ኣፅረይቲ እቲ ገዛ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም።

“ጆሃን ማፑቲሳ በቲ ዝተሰረቐ ገንዘብ ቶዮታን ካምሪን ዋጋ 20 ሽሕ ዶላር ገዛ ክገዝእ ክኢሉ’ዩ” ክብል ኣኽባሪ ሕጊ ተቨታራሸ ዚንያማባ ናብ ቤት ፍርዲ ክሱ ኣቕሪቡ።

ካልእ ጥርጡር’ውን በዝሑ ብዘይተፈለጠ ገንዘብ ሆንዳ መኪናን ሓሳማታት ዝርከበኦም እንስሳትን ከም ዝዓደገ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ተዛሪቡ።

ንዝሓለፈ 37 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ወዲ 94 ዓመት ሮበርት ሙጋቤ፥ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2017 ብወተሃደራት ዚምባብዌ ካብ ስልጣን ከመዝተኣለዩ ይፍለጥ።

ፍልፍል፦ ቢቢሲ

Comments
Loading...