Fana: At a Speed of Life!

ቁፅሪ ኣብ ክልል ትግራይ ብማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዝዋፈሩ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ 2 ዕፅፊ ወሲኹ

0 87

ኣዲስ ኣበባ፣ 2 ጥሪ፣ 2011(ኤፍ ቢ ሲ)ቁፅሪ ኣብ ክልል ትግራይ ብማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዝዋፈሩ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ወሰኽ እናርኣየ ምምፅኡ ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግዲን ኢንዱስትሪን እቲ ክልል ኣፍሊጡ።

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኢንቨስትመነት እቲ ክልል ኣይተ ሃፍቶም ፋንታሁን ከምዝበልዎ፥ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ፈረቓ ዓመት 2011 ዓ.ም 379 ሰብ ሃፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ኢንቨስትመንት ንምውፋር ብመሰረት ዘቕረብዎ ሕቶ ፍቓድ ተዋሂቡዎም ኣሎ።

ኣብ ዝሕለፉ ሽዱሽተ ኣዋር 8 ነጥቢ 6 ቢሊየን ካፒታል ብምምዝጋብ ፍቓድ ካብ ዘውፅኡ ሰብ ሃፍቲ እቶም 62 ሚኢታዊ ኣብ ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ንምውፋር ድልየት ዘለዎም ከምዝኾኑ ድማ ተገሊፁ።

እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ሆቴልን ቱሪዝምን፣ ኮንስትራክሽንን ካልኦት ዘፈራትን ንምውፋር ሕቶ ዘቕረቡ ከምዝኾኑ ኣይተ ሃፍቶም ሓቢሮም።

ቁፅሪ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ፈረቓ ዓመት 2011 ዓ.ም ፍቓድ ኢንቨስትመንት ዝወሰዱ ሰብ ሃፍቲ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን እንትነፃፀር ብክልተ ዕፅፊ ወሰኽ ከምዘለዎ ድማ ተዛሪቦም።

መበገሲ ምኽንያት እቲ ወሰኽ፥ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ዝተረጋገዐ ሰላም፣ ምንቅስቓስ ልምዓትን እኹል ሓይሊ ሰብን ከምዝኾነ እቶም ሓላፊ ሓቢሮም።

ኣብዘሓ ኢንቨስተራት ንህንፀት ዘድልዮም ጥረ ኣቕሓ ናብ ፕሮጀክትታቶም ብምእታው ንህንፀት ድሉዋት ከምዝኾኑ ድማ ኣረዲኦም።

Comments
Loading...