Fana: At a Speed of Life!

ግብፂ ኣብ እንግሊዝ ንጨረታ ቀሪቡ ዝነበረ ቅርሳ ኣምሊሳ

0 68

ኣዲስ ኣበባ ፣ 01 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ካብ ግብፂ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ወፂኡ ኣብ ሎንደን ንጨረታ ዝወረደ ቅርሲ ግብፂ ናብ ዓዱ ክምለስ ከም ዝተገበረ ሰብ መዚ ግብፂ ሓቢሮም።

ሚኒስትር ስነ ቅርሲ ግብፂ ኣብ መርብብ ሓበሬታ ናይ ጨረታ እናዳህሰሱ እንከለዉ ነዚ ቅርሲ ናብ ጨረታ ወሪዱ ከም ዝርኣይዎ ሓቢሮም።

ድሕሪ’ዚ ካብቲ መዝገብ ጨርታ ብምውፃእ ናብ ግብፂ ዝምለሰሉ መንገዲ ኣብ ምዝታይ ከም ዝፀንሑ ሓቢሮም።

እቲ ቅርሲ ናይ ንጉስ ኣመነሆተፕ ቀዳማይ ኮይኑ ምዓስን ብኸመይን ካብ ግብፂ ወፂኡ ንዝብል ክሳብ ሐዚ ኣይተፈለጠን።

ሚኒስትር ስነ ቅርሲ ግብጺ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፅን ኤምባሲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ግብፅን ብሓባር ብምዃን ነቲ ቅርሲ ናብ ሃገሩ ዝምለሰሉ ኣገባብ ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሮም ኣብ ምምይያጥ ከም ዝፀንሑ ድሕሪ ምሕባር፥ እቲ ዘተ ሐዚ ውፅኢት ከምዝተረኸቦ ተዛሪቦም።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...