Fana: At a Speed of Life!

ገዝኡ ዘፍረሰ ኣመሪካዊ “መሊስካ ህነፃ” ተባሂሉ

0 156

ኣዲስ ኣበባ ፣ 08 ታሕሳስ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ኣብ ፍራንሲስኮ፡ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን 1936 ንዝተሃነፀ ውሩይ ገዛ ዘፍረሰ ዓዳጋይ ነቲ ዝነበረ ገዛ ኣምሲሉ ዳግም ክሃንፆን  ነቲ ኩነታት ዝገልፅ ፅሑፍ ድማ ኣብ ደገ ክገብርን ተኣዚዙ።

ነቲ ገዛ ዝዓደገ ሮስ ጆንስተን፥ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ነቲ ውሩይ መንበሪ ብ 1 ነጥቢ 7 ሚልየን ዶላር ኣሜሪካ ዓዲጉ ንከሐድሶ ድማ ፍቓድ ረኺቡ።

ንከፍርሶ ግን ፍቓድ ኣይነበሮን።

ጎረቤቱ እቲ ውሩይ ህንፃ ፈሪሱ ከምዝረኸበቶን ቅርታኣ ንሰብመዚ ከምዝገለፀትን ተዛሪባ።

“ንሓደ ሰሙንን ፈረቓን ናብ ኒውዮርክ ገይሸ ምስተመለስኩ፤ እቲ ገዛ ፈሪሱ ፀኒሑኒ” ኢላ።

ጆንስተን፥ ሽድሽተ ኣባላት ስድርኡ ከንብረሉ ነቲ ገዛ ዝዓደጎ እኳ እንተኾነ እቲ ዝዓደጎ መንበሪ ግን ከም “መዳጎኒ” ከም ዝፀበቦ ንሰብመዚ ፕላን ሳንፍራንሲስኮ ተዛሪቡ።

ጠበቕኡ’ውን ቅድሚ ጆንስተን ዝነበሩ ወነንቲ ነቲ ታሪኻዊ ገዛ ምትዕርራይ ገይሮምሉ ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ተኻቲዑ።

እንተኾነ ግን ከምቲ ንሱ ዝሓሰቦ ዓብይ ገዛ ከይኮነስ ነቲ ዝነበረ ገዛ ኣምሲሉ ዳግም ክሃንፆ ተኣዚዙ’ሎ።

እቲ መንበሪ ክሽየጥ እንተኾይኑ’ውን እቲ ሓድሽ ዓዳጊ ነዚ ትእዛዝ ከኽብር ክግደድ እዩ።

እቲ ውሩይ ገዛ ቅድሚ ምፍራሱ በዓል ክልተ ደብሪን ኣብ ውሽጡ መሐምበሲ ዘለዎን ፃዕዳ ህንፃ እዩ ነይሩ።

እቲ መንበሪ ውሩይ በዓልሞያ ስነ ህንፃ ሪቻርድ ኒውትራ ኣብ ፍራንሲስኮ ካብ ዝሰርሖም ሓሙሽተ ንድፊታት እቲ ሓደ እዩ።

ኮሚሽነር ፕላን ዴኒስ ሪቻርድስ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ እንትዛረብ፥ እቲ መንበሪ ንኻልኦት ከም መጠንቀቕታ ኮይኑ ከገልግል ተስፋ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...