Fana: At a Speed of Life!

ኣብ’ዚ ዓመተ 600 ጣብያታት ተረባሕቲ ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ንምግባር ክስራሕ’ዩ-ኤጀንሲ መድሕን ጥዕና

0 137

ኣዲስ ኣበባ፣ 02 ታሕሳስ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ 2011 ዓ.ም 600 ጣብያታት ተረባሕቲ ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ንምግባር ፃዕሪ ከምዝካየድ ኤጀንሲ መድሕን ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም፥ ዜጋታት ብምኽንያት ስእነት መሐከሚ ከይንገላትዑ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንሞት ከይዳረጉ ንምክልኻል ዝዓለመ ኣብ መድሕን ጥዕና ክሕቆፉ ይግበር እዩ።

ስለዝኾነ እቲ ኣሰራርሓ ኣብ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ምግባር ተጀሚሩ ኣሎ።

ነዚ እውን ሓረስቶት፣ ሰበኽ ሳግም፣ ብንኡስ ኣታዊ ዝመሓደሩ ዜጋታትን ወዘተ ዝሓቖፈ ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ካብ 23 ሚያዚያ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ ይዝከር።

ኣብ ክልል ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሚያን ደቡብን ዘለዉ 13 ወረዳታት ብምሕቛፍ ስርሑ ዝጀመረ እቲ ግልጋሎት፥ ኣብዚ ሐዚ እዋን ቁፅሪ ግልጋሎት ዝረኽባ ጣብያታት ናብ 360 ክብ ኢሉ ኣሎ።

በቲ ግልጋሎት 4 ሚሊየን መራሕቲ ሰድራ ከምዝተሓቖፉ እውን እቲ ኤጀንሲ ገሊፁ።

ኣብ ዓመተ 2011 ካብ 550 ክሳብ 600 ጣብያታት ንምብፃሕ ይስራሕ ከምዘሎ ድማ ኣብሪሁ።

በቲ ግልጋሎት ተረባሕቲ ንምዃን ካብ 700 ሺሕ ክሳብ 1 ሚሊየን መራሕቲ ሰድራ ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ።

Comments
Loading...