Fana: At a Speed of Life!

ኣሜሪካ ንዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዑቕባ ዝኽልክል ሓድሽ ክተውፅእ’ያ

0 119

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ጥቅምቲ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) መንግስት ኣሜሪካ ካብ ከባቢ ዶብ ደቡባዊ ኣሜሪካ ንዝውሕዙ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት መሰል ምሕታት ዑቕባ ዝኽልክል ሓድሽ ሕጊ ንምውፃእ ተልሚ ሒዙ።

መምርሒ ፕሬዚዳንታዊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ስደተኛታት ከቢድ መቕፃዕቲ ከም ዝብይን’ውን ሚኒስትሪ ፍትሕን ኢሚግሬሽንን እታ ሃገር ኣቃሊሑ።

መበገሲኡ ድማ ንጥቕሚ ዜጋታት እታ ሃገር ምዃኑ እቲ መግለፃ የረድእ።

ኣብ ምርጫ መፋርቕ ዘመን ስልጣን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ 2018፥ ስደት እቲ ዝዓበየ ዛዕባ ፕሬዚዳንት ትራምፕ’ዩ ኔሩ።

ካብ ማእኸላይ ኣሜሪካ ብሰሜናዊ ሜክሲኮ ኣቢሎም ናብ ኣሜሪካ ንምእታዉ ንዝውሓዙ ስደተኛታት ብዝምልከት እቲ “ዘይቅቡል ወረራ’ዩ” ክብሉ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምዝራቦም ይዝከር።

ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ሓታቲ ዑቕባ ተቐባልነት ክረክብ እንተኾይኑ ኣብ ሃገሩ ንህይወቱ ዘስግእ ነገራት ምስ ዝህሉን ሃገሩ ክትከላኸለሉ ምስ ዘይትኽእልን እዩ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...