Fana: At a Speed of Life!

15 ሚሊየን ተምሃሮ ተረባሕቲ ዝገብር መርሃ ግብሪ ንባብ ተጀሚሩ

0 149

ኣዲስ ኣበባ፣ 29 ጥቅምቲ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት 15 ሚሊየን ተምሃሮ ተረባሕቲ ዝገበር መርሃ ግብሪ “ንባብ ንኹሉ” ተጀሚሩ።

እቲ መርሃ ግብሪ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጥላዬ ጌቴን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ራይነርን ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ብዕሊ ተጀሚሩ።

ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ፣ ወረዳ ባሶን ወራንን ብዕሊ ዝተጀመረ እቲ ፕሮጀክት፥ ዩ.ኤስ.አይ.ዲ ብዝገብሮ ሓገስ ኣብ ሽዱሽተ ክልላት ዝትግበር ከምዝኾነ ተገሊፁ።

ዶክተር ጥላዬ ኣብ እዋን እቲ ስነ-ስርዓት ምኽፋት ከምዝተዛርብዎ፥ እቲ ፕሮጀክት ብፍላይ “ውላደይ ምንባብ ኣይከኣለን” ብዝብል ወለዲ ንዘልዕልዎ ሕቶ ኣብ ምፍታሕ ልዑል ብፅሒት ኣለዎ።

ስለዝኾነ እቲ መርሃ ግብሪ ኩሉ ሰብ ብኣግባቡ ክጥቀመሉ ከምዝግባእ ሓቢሮም።

ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ራይነር ብግደኦም፥ ንትምህርቲ ዝግበር ኢንቨስትመንት ኣዝዩ ረብሓ ከምዘለዎ ተዛሪቦም።

መንግስቲ ኣሜሪካ ንዘፈር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከምዝቕፅል ድማ ገሊፆም።

ሎሚ መዓልቲ ብዕሊ ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ንባብ ንኹሉ፥ ኣብ ክልል ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብን ኣዲስ ኣበባን ተግባራዊ ከምዝግበር ተገሊፁ።

ንመፈፀሚ እቲ መርሃ ግብሪ 86 ሚሊየን ዶላር ኣሜሪካ ዝተሰለዐሉ እንትኸውን፥ 4 ሚሊየን ሓገዝቲ መፃሕፍቲ እውን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከምዝዕደል ተሓቢሩ።

ብመሰረት እቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ዝተመረፁ ክልልላት ኣብ ዘለዉ ሕድ ሕድ ኣብያተ ትምህርቲ ኣርባዕተ ማእኸላት ንባብ ንክኽፈቱ ክግበር እዩ።

Comments
Loading...