Fana: At a Speed of Life!

ኣብ መፋርቕ ዘመን ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኣሜሪካ ፓርቲ ዴሞክራት ብምዕዋት ንባይቶ ብሒትዎ

0 86

ኣዲስ ኣበባ፣ 28 ጥቅምቲ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፓርቲ(ሰልፊ) ዴሞክራት ኣብቲ ናብ ሎሚ መዓልቲ ዘፅብሕ ለይቲ ዝተኻየደ መረፃ መፋርቕ ዘመን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምዕዋት ብሰልፊ ሪፓብሊካን ንዝሓለፈ ክልተ ዓመት ተባሒቱ ዝፀንሐ ባይቶ(House of Representatives) መናብር ተቖፃፂሩ።

በዚ ድማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፓርቲ ሪፐብሊካን ንኽዕወት ዝገበርዎ ጎስጓስ ከይተዓወተ ተሪፉ ኣሎ።

ስለዝኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ክሳብ መረፃ 2020 ዝካየድ ንመረፃ ኣይቐርቡን።

ይኹን እምበር ሰልፊ ሪፓብሊካን ኣብቲ ዝተኻየደ መረፃ ነቲ ላዕለዋይ ሓጋጊ ባይቶ ሴኔት(Senate) ክቆፃፀሮ ከምዝኸኣለ ተገሊፁ።

ሰለፊ ሪፓብሊካን ኣብ ግዝኣታት ኢንዲያና፣ ቴክሳስን ኖርዝ ዳኮታን ዝበዝሐ ድምፂ ብምርካብ ነቲ ላዕለዋይ ሓጋጊ ባይቶ ክቆፃፀሮ ክኢሉ ኢዩ።

ተንተንቲ ፖለቲካ ነቲ ትማሊ ዝተኻየደ መረፃ ኣመልኪቶም ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ ርእይቶ፥ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚ ኣብ 2020 ዝሳለጥ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ምቕራቦም ህዝቢ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ኣጠማምታ ዝገለፀሉን ህዝበ ውሳነ ዘካየደሉን ኢዩ ኢሎም።

ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣባላት ሪፐብሊካን ንኽዕወቱ ኩሉ ዝክኣሎም ገይሮም እዮም።
ይኹን እምበር እቲ ውፅኢት ብግልባጡ ኮይኑ ኣሎ።

ፍልፍል፦ ቢቢሲ

Comments
Loading...