Fana: At a Speed of Life!

ኩባንያታት ቱርኪ ኣብ ትግራይ 15 ፋብሪካታት ማኑፋክቸሪንግ ክሃንፁ’ዮም

0 112

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 ጥቅምኡ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኩባንያታት ቱርኪ ኣብ ትግራይ ብ3 ቢልየን ዩሮ 15 ፋብሪካታት ዝሓዙ ኢንዳስትሪ ፓርክታት ክሃንፁ’ዮም።

ኩባንያታት ቱርኪ ዝሃንፅዎም ኢንዳስትሪ ፓርክታት ኣብ ሽዱሽተ ዘፈራት ማኑፋክቸሪንግ ዘድሃቡ እንትኾኑ፥ ዝርዝሮም ድማ ግራናይት፣ ሓፂነመፂን፥ ኮንስትራክሽን፣ ችቡድ፣ ወረቐትን ማቴኔላን ዝብሉ እዮም።

ኣባል ቦርድ ሰብ ሃፍቲ እቶም ኩባኒያታት ኦዛን ሴሜሪክ ከምዝገለፅዎ፥ እቶም ዝህነፁ ኢንዳስትሪ ፓርክታት ኣብ ሰለስተ ብርኪ(ዝተፈላለየ እዋን) ዝስርሑ እዮም።

ከም ኣገላልፃ ኦዛን ሴሜሪክ፥ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪታት ዝህነፁ ፋብሪካታት ማኑፋክቸሪንግ 15 እንትኾኑ ህንፀቶም ካብ 5 ክሳብ 6 ዓመት ኣብ ዘሎ እዋን ዝዛዘም’ዩ።

ስለዝኾነ ብልዕሊ 750 ሚሊየን ዩሮ ዝህነፅ ቀዳማይ ብርኪ ኢንዱስትር ፓርክ ኣብ ከተማ ዓዲጉደም ዝስራሕ ኮይኑ፤ ሰራሚክ፣ ግራናይት፣ ወረቐትን ንህንፀት ኣባይቲ ዘገልግሉ ኣቑሑን ዝፈርዩሎም ብድምር ኣርባዕተ ፋብሪካታታት ዝሓዘ እዩ።

ነዚ እውን እቶም ሰብ ሃፍቲ ነቲ ኢንዳስትሪ ፓርክ ንምህናፅ ክማልኡ ዝግብኦም ቅድመ ኩነት ኣመልኪቶም ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ዓዲጉደም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘተ ኣካይዶም እዮም።

ህንፀት እቲ ኢንዳስትሪ ፓርክ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ መጋቢት 2011 ዓ.ም ከም ዝጅምር ዝተሓበረ እንትኸውን፥ ኣብ ዉሽጢ ክልተ ዓመት ክዛዘም ትፅቢት ይግበር።

ብመሰረት እዚ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ሬሲብ ጣይፕ ኤርዶሃን ኣብ ምጅማር እቲ ህንፀት ተረኺቦም እምነ ኩርናዕ ከንብሩ እዩም ዝብል ትፅቢት ኣሎ።

እቶም ዝተረፉ ፋብሪካታት ድማ ብቐፃልነት ምስ ህዝብን መንግስቲን ብምዝታይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንክህነፁ ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ።

ፍልፍል፥ www.globalconstructionreview.com

Comments
Loading...