Fana: At a Speed of Life!

188 ተጓዓዝቲ ኣሳፊራ ካብ ጃካርታ ዝተበገሰት ቦይንግ 737 ኣብ ባሕሪ ተሓምሺሻ

0 202

ኣዲስ ኣበባ፣ 19 ጥቅምቲ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ብላየን ኤይር እትውነን 188 ተጓዓዝቲ ኣሳፊራ ካብ ጃካርታ ዝተበገሰት ቦይንግ 737 ኣብ ባሕሪ ተሓምሺሻ።

እታ ነፋሪት ካብ ከተማ ጃካርታ ምስተበገሰት ነዊሕ ከይከደት’ያ ሓደጋ ገጢምዋ።

ቁፅሪ በረራ ጄቲ 610፥ ካብ ኢንዶነዥያ ተበጊሳ ፓንካል ፒናንግ ናብ ዝተበሃለት ዓበይ ከተማ ደሴታት ባንካ ቤሊተንግ ‘ያ ትጓዓዝ ነይራ።

ካብ እትለዓል ድሕሪ 13 ደቓይቕ ምስቲ ኣብ መሬት ዘሎ ተቖፃፃሪ ዝነበራ ርክብ ተቛሪፁ፤ ንመዋዳእታ ግዜ ድማ ነቲ ባሕሪ ክተቋርፅ ከላ ኣብ ትሕቲ ክትትል ፀኒሓ።

ቤት ፅሕፈት ኣለሻን ምድሓን ነብስን ፓንካል ፒናንግ ከም ዝበልዎ፡ ፓይለት እታ ነፋሪት ናብ ጃካርታ ተመሊሱ ንኽዓልብ ተሓቲቱ ነይሩ’ዩ።

ሓላፊ ኤጀንሲ ምንካይ ሓደጋ ኢንዶነዥያ ሱቱፖ ፑርዎ፥ ስብርባር ኣካል እታ ነፋሪትን ዝተወሰነ ንብረት ተሳፈርትን ኣብቲ ባሕሪ ክንሳፈፍ ዘርእይ ስእሊ ኣብ ትዊተር ገፁ ጠቂዑ።

ወሃቢ ቃል ኤጀንሲ ኣለሻን ምድሓን ህይወትን ዩሱፍ ላቲፍ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ “እታ ነፋሪት ካብ 30 ክሳብ 40 ሜትሮ ዕምቆት ኣብ ዘለዎ ማያዊ ኣካል’ያ ተሓምሺሻ” ኢሉ።

ካብቲ ሓደጋ ምሕምሻሽ ብህይወት ዝተረፉ ሰባት ብዛዕባ ምህላዎም ዝተፈለጠ ነገር የለን።

Comments
Loading...