Fana: At a Speed of Life!

ኣብ መበል 11 ጉባኤ ኢህወዴግ ንዝተሓላለፉ ውሳነታት ከምዝድግፉ ኣጋር ውድባት ገሊፆም

0 50

ኣዲስ ኣበባ ፣ 23 መስከረም፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ መበል 11 ስሩዕ ውድባዊ ጉባኤ ኢህወዴግ ንዝተሓላለፉ ውሳነታት ከምዝድግፉ ኣጋር ውድባት ኢህወዴግ ገሊፆም።

መበል 11 ውድባዊ ጉባኤ ኢህወዴግ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ብዕሊ ተኸፊቱ።

ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ እቶም ኣጋር ውድባት፥  ኣብቲ ጉባኤ ንዝተሓላለፉ ውሳነታትን ዝቐመጡ ኣንፈታትን ከምዝድግፉ ገሊፆም።

ተወካሊ ፓርቲ ቤንሻንጉል ጉምዝ፥ ኢህኣዴግ ንማዕርነትን ነፃነትን ህዝቢ ልዑል መስዋእቲ ከምዝኸፈለ ሓቢሮም።

ኢህወዴግ ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ብዙሓት ዓወታት ከምዝጨበጠ ዝሓበሩ እቶም ተወካሊ፥ ብኣንፃሩ ድማ ዘይተመለሱ ሕቶታት ከምዘለዉ ተዛሪቦም።

ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል፣ ዘይተመለሱ ሕቶታት ኣብ ምምላስን ዝርኣዩ ዘለዉ ጎንፂታት ኣብ ምፍታሕን ኣብ ቀፃሊ ቱኽረት ክግበር ከምዝግባእ እውን ሓቢሮም።

ተወካሊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ብሄረ ዓፋር ብግደኦም፥ ኢህወዴግ መሰል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ከምዘኽበረ ተዛሪቦም።

ተወካሊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሶማሌ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ድማ፥ ኢህወዴግ ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ዝተመዝገበ ለውጢ ልዑል ብፅሒት ከምዘለዎ ሓቢሮም።

ብተወሳኺ ኣብ መበል 11 ጉባኤ ነዛ ሃገር ንቕድሚት ክወስዱ ዝኽእሉ ውሳነታት ክተሓላለፉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ትፅቢት ከምዘለዎም ተዛሪቦም።

ተወካሊ ብሄራዊ ሊግ ሃረሪ፥ ኢህወዴግ ህዝባዊ ውድብ ምዃኑ ገሊፆም።

ተወካሊ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ጋምቤላ ብግደኦም፥ ብሄራት መንነቶም ከኽብሩን ኣብ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ባዕሎም ንክውስኑን ዘኽኣለ ወድብ ከምዝኾነ ኣብሪሆም።

ኢህወዴግ ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዝተመዝገበ ለውጢ ልዑል ተራ ከምዝነበሮ እውን ገሊፆም።

Comments
Loading...