Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ሃገርና ዘጋጥም ሞት ልዕሊ 80 ሚኢታዊ መንቀሊኦም ዘይመሓላለፉ ሕማማት ምዃኖም ተገሊፁ

0 374

ኣዲስ ኣበባ፣ 17 መስከረም፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ኣብ ሃገርና ዘጋጥም ሞት ልዕሊ 80 ሚኢታዊ መንቀሊኦም ዘይመሓላለፉ ሕማማት ምዃኖም ተገሊፁ

መዓልቲ ልቢ ዓለም ምኽንያት ብምግባር ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ምስ ፍሉይ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓይደር ብምዃን እዩ ነዚ መግለፂ ዝሃቡ፡፡

በዚ መሰረት ኣብ ሃገርና ዘጋጥም ሞት ልዕሊ 80 ሚኢታዊ መንቀሊኦም ዘይመሓላለፉ ሕማማት ምዃኖም ተገሊፁ፡፡

ከም ልቢ፣ ሰራዉር ደም፣ ካንሰር፣ ሕዱር ሕማም ሳምባ፣ ኣስምን ከምኡ ‘ዉን ሽኮር ንሞት ዘቃልዑ ዘይመሓላለፉ ሕማማት ተባሂሎም ይጥቀሱ፡፡

ብብርኪ ዓለም ዉን በቢዓመቱ 18 ሚልዮን ሰባት ብዘይመሓላለፉ ሕማማት ህይወቶም ይስእኑ ፡፡

እቶም ሕማማት ቀዲምኻ ምክልኻልን ዘጋጥም ሞት ምንካይ ከምዝከኣልን ስፔሻሊስት ዉሽጣዉን ሕክምና ልብን ሆስፒታል ዓይደር ዶ/ር ኣብርሃ ሃይሉ ይዛረቡ፡፡

ስለዚ ጠንቂ እዞም ሕማማት ንዘይምዃን ኣብ ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻል ጠመተ ክግበር ከምዝግባእ እቶም ዶክተር ገሊፃም፡፡

ከም ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ክሳብ ሐዚ ቀንዲ ጠመተ ተዋሂብዎም ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ዝስርሖሎም ዝነበሩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከምዝኾኑ ተተካኢ ዋና ከይዲ ስራሕ ምሕካምን ክንክንን ሕሙማት እቲ ቢሮ ኣይተ በሪሁ መስፍን ይዛረቡ፡፡

ኣብዚ ሐዚ እዋን ግን ዘይመሓላለፉ ሕማማት ዉን ጠመተ ክግበረሎም ከምዝግባእ ብምርዳእ ብጥሙር ጥዕና ኣቢልካ ጠንቂ እቶም ሕማማት ሕብረተሰብ ክርዳእ ንምግባር ስራሕቲ ከምዝተጀመሩ ገሊፃም፡፡

መዓልቲ ልቢ ዓለም ጥዕንኡ ዝሓለወ ኣነባብራ ንልበይ/ኺ/ኻ ንልቢ ኹላትና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ቀዳም 19 መስከረም 2011 ዓ.ም ብደረጃ ክልል ኣብ ከተማ መቐለ ክኽበር እዩ፡፡

ብፋና ነጋሽ

Comments
Loading...