Fana: At a Speed of Life!

ፅዋዕ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ካብ 19 መስከረም 2011 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳለጥ እዩ

0 83

ኣዲስ ኣበባ፣ 08 መስከረም፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፅዋዕ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ካብ 19 መስከረም 2011 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳለጥ እዩ።

እቲ ውድድር ኣብ ከተማ መቐለ ዝካየድ እንትኸውን 8 ጋንታታት ክሳተፋሉ ትፅቢት ይግበር።

ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝሳተፋ ኣርባዕቲአን ጋንታታት ማለት እውን ጋንታታት ከተማ መቐለ፣ ወሎዋሎ፣ ስሑል ሽረ እንዳስላሰን ደደቢትን ከምኡ እውን ጋንታ አክሱም ካብ ላዕለዋይ ሊግ ኣብ ውድድር ፅዋዕ ትግራይ ተነሓናሕቲ ክኾና እየን።

ብተወሳኺ ካብ ክልል ትግራይ ወፃእ ንዝርከባ 12 ጋንታታት ፃውዒት ዝተገበረለን እንትኸውን፥ ዛጊድ እተን ሸውዓተ ጋንታታት እወንታዊ ግብረመልሲ ሂበን እየን ክብላ ኣተሓባባሪት ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምምዕባል

ህዝባዊ መሰረት ዘለዎ ስፖርት ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ወ/ሮ ካሕሱ ዜናዊ ተዛሪበን።
ኣብቲ ውድድር ንምስታፍ ቅሩብነተን ዘርአያ ሰለስተ ጋንታታት ቀዳምነት ከምዝወሃበን እየን ዝሓበራ።

እቲ ውድድር ጋንታታት ትግራይ ዓቕመን ዝፍትሻሉን ተሞክሮ ዝወስዳሉን ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ፥ ካብ መሸጣ ማልያን ቲኬትን እቶተን ዘዕብያሉ ከምዝኸውን ወ/ሮ ካሕሱ ገሊፀን።

ኣብ ውድድር ፅዋዕ ትግራይ ኮኸባት ተባሂሎም ንዝምረፁ ተፃወትቲ፥ ሽልማት ፅዋዕ፤ ንተሳተፍቲ ጋንታታት ድማ ከከም ደረጅአን ሽልማት ገንዘብ ክብርከት እዩ።

ካብ 19 መስከረም 2011 ዓ.ም ጀሚሩ ዝካየድ ፅዋዕ ትግራይ፥ ብምትሕብባር ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይን ስራሕቲ ምልላይ ሸቶን ክሳለጥ እዩ።

ነቲ ውድድር ንምዕዋት ዘድሊ ምድላው ይውገን ከምዘሎ እውን ወ/ሮ ካሕሱ ተዛሪበን።

ብዓብዱ ካሕሳይ

Comments
Loading...