Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብስሕተት ሕክምና ዝመውት ቁፅሪ ሰብ በቢዓመቱ ይውስኽ ምህላዉ ተገሊፁ

0 218

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 ጳጉሜን፣ 2010 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብምኽንያት ስሕተት ሕክምና ኣብ ልዕሊ ተሓከምቲ ዝበፅሕ ጉድኣት ኣካልን ሞትን በቢዓመቱ ቁፅሩ ይውስኽ ምህላዉ በዓል ስልጣን ቁፅፅር ምግብን መድሓኒትን ክንክን ጥዕናን እታ ከተማ ኣፍሊጡ።

እቲ በዓል ስልጣን፥ ስሕተት ሕክምና ናይ ዝተፈፀመሎም ተገልገልቲ ቅርታ ብምቕባልን ሓቅነቱ ብምፅራይን ናብ ሕጊ ንምምራሕ ዘኽአል ኮሚቴ ብምጥያሽ ካብ 2007 ዓ.ም ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ፃዕሪታት እናካየደ ከምዝፀንሐ ኣፍሊጡ።

ብመሰረት እዚ 140 ተሓከምቲ ዘቕረብዎ ቅርታ ናብ ሕጊ ዝተመርሐ እንትኸውን፥ ናብ ሕጊ ካብ ዝተመርሑ እቶም 70 ውሳነ ቤት ፍርዲ ከምዝረኸቡ ሓቢሩ።

ካብ’ቶም 70 እቶም 65 ኣብ ልዕሊ ተሓከምቲ ኣካል ካብ ምጉዳል ጀሚሩ ክሳብ ህይወት ምሕላፍ ዝበፅሕ ስሕተታት ሕክምና ዝተፈፀመሎም ከምዝኾነ እውን እቲ በዓል ስልጣን ኣረጋጊፁ።

ስለዝኾነ ሰለስተ ሰብ ሞያ ሕክምና ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ሙያ ሕክምና ክውገዱ ተገይሩ ኣሎ።

ካልኦት ሰብ ሞያ ድማ ብመሰረት ዝፈፀምዎ ጥፍኣት፥ ፈቓድ ሕክምንኦም ንሰለስተ ኣዋርሕ ክእገድ ከምዝተገበረ ተገሊፁ።

ዝተረፉ ሰብ ሞያ ሕክምና ድማ ኣብ ትሕቲ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ብምዃን ክስልጥኑ ይግበር ምህላዉ ተሓቢሩ።

ብበለይኩን ኣለም

Comments
Loading...