Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ብዝተርኣየ ሃንደበታዊ ሕማም ማያዊ ውፅኣትን ተምላስን ኣርባዕተ ሰባት ሞይቶም

0 362

ኣዲስ ኣበባ፣ 26 ነሓሰ፣ 2010 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ብዝተርኣየ ሃንደበታዊ ሕማም ማያዊ ውፅኣትን ተምላስን(ኣተት) ክሳብ ሐዚ 326 ሰባት እንትሓሙ ኣርባዕተ ሰባት ድማ ከምዝሞቱ ተገሊፁ።

ኣማኻሪ ማሕበራዊ ልምዓት ዋና ኣመሓዳሪ’ቲ ዞባ ኣይተ ጊደይ በርሀ፥ ሃንደበታዊ ሕማም ማያዊ ውፅኣትን ተምላስን ኣብ’ዚ ክረምቲ ኣብ ወረዳታት ኣሕፈሮም፣ መረብ-ለኸ፣ ወርዒለኸን ቆላ ተምብየንን ከምዝተርኣየ ገሊፆም።

እዚ እውን እኹል ቅድመ ምድላው ብዘይ ምግባርና ዝተፈጠረ እዩ ኢሎም።

ኣብ 2010 ዓ.ም እቲ ዝባኣሰ ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ጣብያ ሴሮ፥ ኣብ እንዳባ ኢንድርያስ ዝተብሃለ ማንፀሎት ዝተፈጠረን ዛጊድ መሊኡ ኣብ ቁፅፅር ዘይወዓለን እዩ ዝበሉ ኣይተ ጊደይ፥ 326 ሰባት በቲ ሕማም እንትተሓዙ ኣርባዕተ ሰባት ምማቶምን ዝተረፉ ክትትል ሕክምና ይግበረሎም ምህላዉን ኣረዲኦም።

ነቲ ተራእዩ ዘሎ ሃንደበታዊ ሕማም ማያዊ ውፅኣትን ተምላስን ንምቁፅፃር ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ እውን ተዛሪቦም።

ብፍላይ ኣብ ጣብያ ሴሮ ተራእዩ ዘሎ እቲ ሕማም፥ ክብድ ዝበለ ብምዃኑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንሕብረተሰብ ኣብ ምድጋፍ ምርብራብ ይገብሩ ምህላዎም ተሓቢሩ።

ብተወሳኺ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ብዝመደቦ 2 ነጥቢ 5 ሚሊየን በር ዓይኒ ምድሪ ንምስራሕ ምንቅስቓስ ዝተጀመረ እንትኸውን፥ ይኹን እምበር ተወሳኺ ሰፊሕ ስራሕ ዝሓትት ጉዳይ ምኻኑን እቶም ኣማኻሪ ዋና ኣመሓዳሪ ተዛሪቦም።

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ፍልፍል፦ ድወት

 

 

Comments
Loading...