Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

Fayyaa

Faayidaa maangoo

Finfinnee, Sadaasa 18,2011(FBC) Kuduraalee fi muduraalee akaakuu hundayyuu nyaachuun carraalee rakkoolee fayyaa gara-garaaf saaxilamuu akka hir’isu himamaa ture. Qorannoowwan hedduu…

Dhukkuba Toonsilii

Finfinnee, Sadaasa 14,2011(FBC)- Toonsiliin  qaama keenyaa keessaa waan akka gumaa foonii ulaa qoonqoo keenyaa keessatti argamu yoo ta’u, xuraawaa fi jarmoonni garaa garaa akka gara ujummoo…

Dhibee onnee

Finfinnee, Sadaasa 3,2011(FBC) -Dhibeen onnee rakkoo namoota baay’ee addunyaa keenyaa rakkisu ta’uunsaa ni beekama.   Namoonni malattoolee dhibee onnee dafanii adda baasanii…