Fana: At a Speed of Life!

Gareen Kubbaa miilaa Ityoophiyaa har’a gita isaa Iyvooriikoost waliin ni falmata

0 207

Finfinee, Sadaasa 9, 2012(FBC) –  Gareen kubbaa miilaa biyyaaleessa Ityoophiya tapha waancaa Afrikaa bara Faranjootaa 2021tiif  rammaddii gulaallii 2ffaa isaa har’a sa’aatii 10:00 irraa eegalee Iyvooriikoost waliin ni taphata.

Garichi qophii gaarii taasisuu isaa dursaan garichaa Shimallis Baqqalee dubbateera.

Gareen biyyaaleessa Iyvooriikoost taphattoota ciccimoo kan of keessaa qabu ta’us isaan waliin falmachuuf of qopheessuu isaanii Shimallis ni dubbata.

Guyyaa muraasa dura tapha gullaallii kanaan Waaliyaawwan gita isaanii Maadaagaaskariin 1 fi o injifatamuun isaanii ni yaatama.

Gareen Arbaa Iyvooriikoosti tapha waancaa Afrikaa bara 2015 kan moo’atan yoo ta’u, gulaallii kanaan dirree isaanii irratti garee Niijer 1 fi o moo’ataniiru.

Taphni kun guyyaa har’aa sa’atii 10:00 irraa eegalee Istaadeeyemii Bahaar Daariitti kan taphatamu yoo ta’u, morkii murteessaa kana irratti xiiqiin kan falmatan ta’uu ni eeggama.

Comments
Loading...