Fana: At a Speed of Life!

Wixineen hojiirra oolmaa barnoota fagoo kutaa 5-12ffaa qopha’aa jira

0 343

Finfinnee, Sadaasa 8, 2012 (FBC) – Wixineen hojiirra oolmaa barnoota fagoo kutaa 5-12ffaa qopha’aa akka jiru ministeerri barnootaa beeksise.

Sagantaan kun kanaan dura dhaabbilee barnootaa mootummaa fi dhuunfaa keessatti kennamaa turuun isaa ni yaadatama.

Hojiirra oolmaan qophaa’a jiru kunis, waa’ee barattoota barnoota fagoo, qophii moojuulotaa, qophii giddugala barnoota dabalataa fi kenniinsa barnootaa, sirna madaallii, galmee fi qabiinsa barattootaa, gahee fi itti gaafatamummaa qaamota dhimmi ilaallatuu fi haala keenniinsaa fi haqamuu heeyyamaa akka ta’e qaamoleen naannolee adda addaa irraa dhufaniif leenjiin kennamuun himameera.

Wixineen kun yeroo itti aanutti ogeessota dhimmi ilaalu fi hojii gaggeessitoota olaanoo dhaabbilee waliin erga mari’atamee mirkanaa’een booda hojii irra kan oolu ta’a.

Comments
Loading...