Fana: At a Speed of Life!

Saawwan Lolaan fudhamanii turan Kiiloo Meetira 8 fagaachuun qarqara galaanaatti lubbuun argaman

0 1,060

Finfinnee, Sadaasa 4, 2012 (FBC) – Kaaba Kaaliifoorniyaatti Hombobboleessa rooba makateen lolaa qaqqabeen saawwan fudhamanii as buuteen isaanii dhabame tura qarqara galaanaatti lubbuun muul’atan.

Odola Chaadaar irraa jiraataa kan turan saawwan kunneen galaana daakuun lubbuu isaanii baraaruun akka hin oolle dubbatamaa jira.

saawwan kun Paarkii qarqara galaanaa jiru tokko keessatti osoo marga dheedanuu argamanii jiru.

Saawwan kunneen galaana irra kiiloo meetira 8 daakuun isaanii akka hin oolle kan ibsan eegdoonni paarkichaa, gara warra isaaniitti deebisuuf karoora qabaachuu dubbatan.

Ogeessa paarkichaa kan ta’an Hoorvart saawwan kun naannoo dhidhima galaana Atlaantiik lixuun baachuun isaanii abbaa carraa isaan taasiisa jedha.

Ji’a Fulbaanaa darbe ture lolaa Hombobboleessi Haariikeen Dooriiyaan jedhamu qaqqabsiiseen kan fudhataman.

Saawwan kun imala bishaan keessaa kiiloo meetira 8 yeroo imalan dhiphinni isaan keessa dabarsan tilmaamuun nama hin dhibu jedha ogeessi paarkichaa.

Hombobboleessi kun ji’a Fulbaanaa yeroo dambalii isaa Kaaba Kaariifoorniyaa irra qubachiiseetti qabeenyaa fi lubbuu saawwan hedduu galaafatee ture.

Dambaliin kun odola Bahaamaas irratti lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaa cimaa qaqqabsiisee akka ture kan dagatamuumiti.

Maddi:- BBC

Comments
Loading...