Fana: At a Speed of Life!

Guyyaan dhibee Sukkaaraa har’a yaadatamee oola

0 101

Finfinnee,Sadaasa 4,2012(FBC) – Guyyaan dhibee Sukkaaraa idila addunyaa yeroo 29ffaaf guyyaa har’aa yaadatamee ni oola.

Guyyaan dhibee sukkaaraakun dhaadannoo ‘Dhibeen sukkaraa maatii ilaallata’ jedhuun yaatame akka oolu dubbatameera.

Dhukkubsatoonni dhibee kanaa haalaan babal’achaa dhufee isaatiin Ministirri Fayyaa dhibbicha irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu ministirichaatti daayreekteerri ittisa dhibee aadde Hiywaat Saalamoon dubbataniiru.

Guyyaa kabajaa kanas iddoowwan ummanni itti heddummatu irratti hojiin hubannoo uumuu fi tajaajjilli qorannoon bilisaan kennamaa jiraachuus eeraniiru.

Dhibichi addunyaa irratti ariitiin babal’chaa kan jiru yoo ta’u namoonni dhibicha waliin jiraataan dhibbeentaan 80 biyyoota guddina irra jiran keessatti argamu jedhameera.

Akka ragaan Feedeereeshinii dhibee sukkaaraa addunyaa bara 2010 bahe agarsiisuutti addunyaarratti namoonni miiliyoonni 425 ta’a dhibee kana waliin jiraatu.

Ityoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonni 3 ol ta’an dhibee kana waliin akka jiraatan ibsi ministeerri eeggumsa fayyaa guyyaa kaleessaa baase ni agarsiisa.

Namni tokko dhibee sukkaaraan miidhameera kan jedhamu hammi sukkaaraa hanga barbaaddamuu ol ta’ee yoo argameedha jedha ragaan ogeeyyii fayya.

Dhibeen kun qorannoo fincaanii fi dhiigaa taasiisuun kan beekkamuu yoo ta’u, yaala saayinsiinis ta’ee aadaan fayyuun kan hin danda’amne dhibee umurii guutuu nama waliin jiraatuudha.

Saaxilamtoonni dhibee kanaa hordoffii fi too’annoo barbaachisu yoo taasiisan akkuma nama fayyaa qabuutti jiraachuun ni danda’u jedhu ogeeyyiin fayyaa.

Of eeggannoo fi hordoffii seeraan yoo hin taasiifne garuu dhibee balaafamaa akka ta’e ragaan Ministira Eegguma Fayyaa argame ni muul’isa.

Comments
Loading...