Fana: At a Speed of Life!

Dameen ispoortii sadarkaa idila addunyaatti morkaataa akka ta’uuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira

0 85

Finfinnee, Sadaasa 4, 2012 (FBC) – Damee ispoortii sadarkaa gariin misoomsuu fi akka idila addunyaatti morkaataa akka ta’uuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu Itti aanaan Muummee Ministira fi walitti qabaan Mana Maree Ispoortii Biyyooleessaa obbo Dammaqaa Mokonniin beeksisan.

Obbo Dammaqaan damichaan dhaloota bakka bu’aan oomishuu fi bu’a qabeessuumaa isaa mirkaneessuf sadarkaan akka hojjetamu himaniiru.

Bakkeen ispoortii tokko tokko bakka walitti bu’insa ta’a dhufuun isaa sirrachuu akka qabu hubachiisaniiru.

Gocha akkasii hambisuuf damicha qindoominaan hojjechuu akka qabu waamicha dhiyeessu isaani ragaan Waajira Itti aanaa Muummee Ministira irraa arganne ni mul’isa.

Comments
Loading...