Fana: At a Speed of Life!

Walitti bu’iinsa Yuunvarsiitii Waldiyaatti ummameen shakkamtoonni 13 too’ataman

0 569

Finfinnee, sadaasa 1, 2012 (FBC) -Walitti bu’iinsa Yuunvarsiitii Waldiyaatti uumameen shakkamtoonni 13 too’annoo jala oolu Yuunvarsiitichi beeksise.

Barattoonni too’ataman kunneen walitti bu’insicharratti kan hirmaatan jedhamani kan shakkaman yoo ta’an, warren too’annoo jala oolaan irratti qorannoon gaggeeffamaa akka jiru ibseera.

Yeroo ammaas abbootiin amantii fi jaarsooliin biyyaa Magaalaa Waldiyaatti barattoota wajjiin marii’achaa jiru.
Marii kanaan booda barattoonni tasgabbiin gara mooraa Yuunvarsiitichaatti ni deebi’u jedhamee eeggama.

Keessttuu qaamni kamiiyyuu odeeffannoo miidiyaalee hawaasan tata’amsaniin soda keessa galuu akka hin qabne Yuunvarsiitichi hubachiisera.

Odeeffannoo haaraa fi haala uummamu yeroon yeroon hawaasa hawaasa biraan kan gahu ta’us Yuunvarsiitichi ibseera.

Yuunvarsiitii Waldiiyatti daayireekteerri dhimmoota koomiiniikeeshinii obbo Tafarraa Asnaaqe akka jedhanitti,guyyaa har’aa haalli nageenya tasgabbaa’a jiraachuu himaniru.

Gochii kana warreen rawwaatan irrattii murtoon akka fudhatamuuf xiyyeeffannoon ni hojjetama jedhan Obbo Tafarraan.

Comments
Loading...