Fana: At a Speed of Life!

Daandiiwwan qilleensaa qilleensa faalaa jiru jechuun komataman

0 337

Finfinnee, Sadaasa 1, 2012 (FBC) – Xiyyaaroonni ta’e jedhanii boba’aa hedduu baatanii waan imalaniif qilleensa faaluu keessatti  shoora guddaa qabu jedhamu.

Xiyyaaroonni boba’aa baay’ee hanga qabatan qilleensa faaluun isaanii  dabalaa adeema jedhameera.

Daandiiwwan qilleensaa iddoo ka’umsa isaanii boba’aa hedduu fe’anii akka imalan kan isaan taasisu xiyyaaroonni iddoo qubataniitti boba’aaf gatii hin mallee gaafataman hambisuuf jedhameera.

Daandiin qilleensaa Briitish sababa gatii fi nageenyummaa isaaf boba’a dabalataa fe’ee imaluun baratamaa ta’uu ni dubbatama.

Bara darbe qofa xiyyaarroonni boba’aa dabalataa fe’anii imalan balallii isaanii keessatti kaarboon day oksaayidii toonii kuma 18 gadi lakkisuu isaanii himamee ture.

Awurooppaatti ammoo balallii shan keessaa tokko boba’aa dabalataa fe’atanii akka imalan qorannoon tokko mirkaaneessera.

Gochaan kun ammo daandiiwwan qilleensaa adeemsa faalama qilleensaa ittisuuf taasiifamu gaaffii keessa kan galchuudha jedhu qeeqtoonni.

Daandiiwwan qilleensaa addunyaa caalaa faayidaa isaanii kan dursan ta’uu taateen kun ni muul’isa.

Maddi:- BBC

Comments
Loading...