Fana: At a Speed of Life!

Iddoon mana jireenya Raas Abbabaa Aragaay Wiirtuu  odeeffannoo fi Leenjii ta’uuf

0 176

Finfinnee, Onkololeessa, 28, 2012(FBC) – Mooraa Hoospitaala Qulqulluu Pheexiroos keessatti kan argamu Iddoon mana jireenya Raas Abbabaa Aragaay Wiirtuu odeeffannoo fi Leenjii ta’uufii jedhame.

Manni jireenyaa kun haalli fi bocni isaa osoo hin jijjiirramni qabiyyee guutuu isaa qabatee giddugala kuusaa odeeffannoo fi leenjii fayyaa fi fayyaan walqabatanii ta’uuf akka ta’e dubbatameera.

Dabalataan giddugalli kun wiirtuu misooma sooftiweerii ta’uun teeknooloojii fayyaa irratti sa’aatii 24f odeeffannoo kennuuf tajaajilu ni hammata jedhameera.

Wiirtuun kun ministira wiirtuu qorannoo fayyaa fi walta’iinsa dhaabbilee deeggartootaan kan ijaarrame yoo ta’u, yeroo dhiyootti ni eebbifama jedhameera

Comments
Loading...