Fana: At a Speed of Life!

Hoomaa awwannisaa ittisuuf lafa heektaara kuma 27 ol irratti keemikaalli biiffame

0 216
Finfinnee, Onkololeessa 28,2012(FBC) – Hoomaa awwannisaa iddoowwan garaa garaatti uummame ittisuuf lafa heektaara kuma 27 ol irratti keemikaalli biiffamu Ministirri Qonnaa beeksise.
 
Awwaannisni gammoojjii daangaa ce’ee dhufe kun oomisha irratti miidhaa akka hin qaqqabsiifnef qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojiin ittisuu hojjetamaa jiraachuu Ministeera Qonnaatti daayreektaarri eeggumsa biqiltuu obbo Zabdewoos Saalaatoo dubbataniiru.
 
Hoomichi iddoowwan ammaan dura itti muula’ateen ala gara birootti illee babal’achuu waan danda’uuf hawaasni of eeggannoo gochuu akka qabu hubachiisaniiru.
 
Naannoo Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa, Affaar, Sumaalee fi Dirree Dawwaatti hoomaan muul’ate killee buusaa akka jiru eeruun, hojiin ittisuu xiyyeefannoon hojjetamaa jira jedhaniiru.
 
Hoomaan kun dambalii qilleensaa hordofee waan socho’uuf hawaasni bakka argetti odeeffannoo ogeeyyiif kennuu qaba jedhaniiru.
 
Hanga ammaattis ittisa isaaf lafa heektaara kuma 27 ol irratti keemikaalli xiyyaaraan biiffamu dubbataniiru.
 
Walii gala aanaalee 60 keessatti muul’achuu isaa fi maloota adda addaa fayyadamuun lafa heektaara kuma 76 irraa ittisuun danda’amu daayreekteerichuu himaniiru.
 
Hoomaa xiqqaan tokko kuma 10 hanga kuma 20 qabaachuu isaa fi ariitii cimaan waan wal horuuf salphaatti too’achuuf rakkisaa ta’uu obbo Zabdewoos dubbataniiru.
 
Qonnaan bultoonni ogeeyyii waliin hojjechuun murteessadha kan jedhan obbo Zabdewoos, keessattuu naanno galgalaa hojiin ittisuuf godhamu caalmaatti bu’aa qabeessa jedhaniiru.
Iddoowwaan hoomaan muul’ateetti deeggarsa barbaachisu hunda taasisuun akka inni caalmaatti wal hin horreef hojii hojjetameen babal’inna isaa hir’isuun danda’amee jira jedhameera.
 
Haa ta’utii iddoowwan bira gahuun hin danda’amneetti keessattuu naannoo Affaaraatti ji’a Fulbaanaa eegalee aanaalee tokko tokko keessatti wal horaa jiraachuu ibsameera.
 
Bakkeewwan naannoolee fi feedeeraalli waliin ta’uun socho’aa jiranitti deeggarsi hawaasni taasisaa jiru jajjabeessaa ta’uu obbo Zabdeewoos dubbataniiru.
 
Miidhaa hoomaan kun hanga ammaatti geessise qorannoo ogeeyyiin taasisaaniin booda kan ifoomuu ta’uus dubbatanniiru.
 
Gabaasni dhaabbata Qonnaa fi wabii nyaataa Mootummoota Gamtoomanii hoomaan Awwaannisa Gammoojjii daangaa ce’u kun Hindi, Paakiistaanii fi Ityoophiyaatti muul’achuu akka danda’u ifoomee ture.
Comments
Loading...