Fana: At a Speed of Life!

Hojjettoonni Twiitaraa lama Saawdii Arabiyaaf basaasuun shakkamanii himataman

0 192
Finfinnee, Onkololeessa 27, 2012 (FBC) – Hojjettoonni Twiitaraa lama Saawdii Arabiyaaf basaasuun shakkamanii himataman.
 
Hojjettoonni lamaan kan himannaan irratti baname hojii basaasaa Ameerikaa keessatti hojjetaniini jedhameera.
 
Jarri lamaan Twiitararratti namota beekamoo Saawdii Arabiyaa qeeqan, hordofaa turaniiru.
 
Odeeffannoo dhuunfaa isaaniis basaasaa turuun eerameera.
 
Ahimad Abu’aam lammummaa Ameerikaa qaba; Alii Alzaabaaraah ammoo lammummaa Saawdii Arabiyaa qaba.
 
Lammiin Saawdii Ahimad Almuutaayiris hojii basaasaa kanaan nama sadaffaa ta’ee shakkamee himannaan irratti banameera.
 
Namni sadaffaan kun hojjettoota Twiitaraa lamaan akka walqunnamsiisaa turee fi odeeffannoo namoota dhuunfaa funaanaa ture kan himame.
 
Basaasuun ala ragaalee sobaa qindeessuu, poolisoota qorattoota fi FBIf odeeffannoo sobaa dhiyeessuun himatamaniiru.
 
Namichi sadaffaan maanaajara paartinarshiippii Twiitaraa ta’ee hojjechaa turuun bara Faranjootaa 2015 hojii gadhiisera.
 
Odeeffannoowwan Twiitaraa dhuunfaan cabsee basaasaa turuunis ibsameera.
 
Twiitarri rakkinicha hubatee icciitii maamiltootasaa eeguuf hojjecha aturuu beeksiseera.
 
 
Comments
Loading...