Fana: At a Speed of Life!

Ramaddiin dorgommii liigii Oromiyaa bara 2012 ifoome

0 207

Finfinnee, Onkololeessa 26, 2012 (FBC) – Ramaddiin dorgommii liigii Oromiyaa bara 2012 ifoome.

Kilaboonni liigii Oromiyaa 43 bara dorgommii 2012tif ramaddii 7tti qoodamaniiru.

Haaluma kanaan;

Ramaddii A jalatti:
Jimmaa Shanan Gibee, Goree, Limmuu Gannat, Haluu, Biluu Noophaa,

Ramaddii B jalatti:
Beddellee, Horro Guduruu Wallaggaa, Giloobaal Wallaggaa, Gimbii, Dambidoolloo,

Ramaddii C jalatti:
Geedoo, Gooroo, Gudar, Buusaa, Sadan Sooddoo, Ammayyaa, Leemman,

Ramaddii D jalatti:
Laga Daadhii, Caancoo, Muka Xurrii, Fichee, Gabra Gurraacha, Gundomasqal, Gincii,

Ramaddii E jalatti:
Sulxaana, Roobee Arsii, Itayyaa, Hurutaa, Botee, Diksiis, Adaamii Tulluu ramadamaniiru.

Ramaddii F jalatti:
Walancitii, Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Awwadaay, Dukam, Haramaayaa, Bulbulaa, Mataahaaraa,

Ramaddii G jalatti:
Adoolaa Woyyuu, Abbayaa, Dodolaa, Qarcaa fi Shaakkisootu waliin ramadaman.

OBN akka gabaasetti guyyaan dorgommiin itti eegalamu gara fuuladuraatti kan ibsamu ta’uun eerameera.

Comments
Loading...