Fana: At a Speed of Life!

Shamarreen hiriyaa ishii baraaruuf naachan wal falmite qalbii namotaa hawwatteetti

0 12,793

Finfinnee,Onkololeessa 25,2012 (FBC) – Shamarreen lubbuu hiriyaa ishii baraaruuf naachan falmiitti seente qalbii namota hedduu hawwatteetti.

Ribqaa fi hiriyaan ishee naannoo mana jireenyaa isaaniitti bishaan  argamu daakaa turan.

Ribqaan bishaan keessaa baatee gara manaa qajeeltus, bakka bishaan daaktee iyya dhageessi.

Gara iyyi kun dhagayametti yeroo deemtu hiriyaan ishee Latoohaa  Muwaaniin  nachan qabamteetti.

Hiriyoonni ishee naannoo sana turan gariin naasuun dhaabbatanii yoo hafan, gariin ammoo baqatanii deemu.

Ribqaan  garuu bishaanicha seenuun naachan waldhaansoo walqabde.

Ribqaan hiriyaa ishee olchuu kan dandeesse naachicha mataa isaa irratti utaaluun harka isheen yeroo ija isaa rukuttudha.

Yeroo sanattis naachichi hiriyaa ishee gadi dhiisera.

Gochi kun erga ta’ee booddee Ribqaan  yaada laatten naachichi ergasii miidhaa nurraan ga’uu hin yaalle jetteetti.

Maddi :-Odiitii Seentiraal

 

Comments
Loading...