Fana: At a Speed of Life!

Maaykiroosooft torbanitti guyyaa 4 qofa hojjechuun bu’aa qabeessa ni taasisa jedhe

0 176

Finfinnee, Onkololeessa 25, 2012 (FBC) – Hojjettoonni maaykiroosooft damee Jaappaan torbanitti guyyaa 4 qofaa akka hoojjetan taasisuun walqabatee gurgurtaan isaa %40 olguddachuu ifa taasiseera.

Hojjettoonni miindaan ji’a isaanirraa otuu hin hir’atiin torbanitti guyyaa 4 qofaa yoo hojjetan hangam fayyadamoo akka ta’an beekkuuf qorannoo hojjechaa kan ture maaykiroosooft, mindeeffamtoonni torbaniin guyyaa Jimaataa Biiroo akka hin seenne godhee ture.

Dhaabbatichi hojjettootaaf guyyaa Jimaataa miindaa kaffalaafi boqonnaa akka fudhatan murtoo dabarseera.

Dabalataniis, walgahii daqiiqaa 30 qofaa akka gaggeeffamu, fuula fulaatti waliin mari’achuurra karaa marsariitiin akka mari’atamu taasiseera.

Jaappaan biyyoota sa’aatii hojii dheeraa hojjechuun beekkamaan keessaa ishee tokkodha.

Qorannoon bara Faranjoota 2017 gaggeeffame akka muul’isutti, dhaabbileen Jaappaan ¼ hojjetoota isaanii ji’atti sa’aatii 80 ol kaffaltii daballii malee ni hojjechiisu.

Qorannoo bara kana maaykiroosooft gaggeesse miindeeffamtoota %92 kan hirmaachisedha.

Maaykiroosooft fuulduratti hojjettoonni seeraa qabeessaan boqonnaa akka fudhataniif qajeelfama diriirsuuf qophii qaba jedhameera.

Maddi:- BBC

Comments
Loading...