Fana: At a Speed of Life!

Kaaliforniyaatti Re’oonni mana kitaabaa gubachuuf ture baraaraan

0 346

Finfinnee, Onkololeessa 20,2012 (FBC) – Re’oonni dhibba 5 ta’an mana kitaabaa preezdaantii Ronaald Reegen ibidda daggala Kaaliforniyaatti qabateen akka hin gubanne baraaraniiru.

Manni kitaabaa Loos Anjelas cinatti argamu kun ibidda salphaatiin manca’uuf carraa qaba ture. Balaan ibiddaa dhiyeenyatti kutaa bulchiinsa kanaa mudate namoota buqqisee, tajaajila ibsaas addaan kutee ture.

Re’oonni 805 dhaabbata  naannichatti argamurraa lafa heektara 13tti dhiyaatu dheedanii akka qulqulleessaniif qacaraman.

Iskoot Mooris hundeessaan dhaabbata re’oota qabu kanaa ji’a Sadaasaa darbe heekataara tokko qulqulleessuuf doolarri Ameerikaa 1000tti dhiyaatu akka kaffalamuuf gaafate ture.

Kaaliforniyaatti daggalli deddebi’ee gubachuun kan itti fufe yoo ta’u, Obbo Mooris namni jedhamu kun ammoo namoonni re’oota barbaada waan jiraaniif baayyinaan guddisaa jira.

Balaa ibiddaa Ameerikaatti qaqqabe kanaan baraartonni beelladoota oolchuudhaaf hedduu carraaqaniiru.

Balaa ibdiddaa kanaan horii manaa hedduu jalaa baasuudhaaf danda’amellee, beelladoonni baayyeen garuu du’aniiru.

Balaawwan ibidda bosonaa gurguddoo kudhan Kaalifoorniyaatti qabatan keessaa, ibiddi Kinkaadee kaaba kutaa biyyattiitti qabate akka malee guddaadha.

Ibiddi kun lafa hektaara 30,756 ta’u gubeera.

Bulchaan kutaa biyyattiis sababii balaa ibidda kanaatiif labsii yeroo muddamaa labsaniiru.

Maddi:-BBC

Comments
Loading...