Fana: At a Speed of Life!

Suurri sobaan qindaa’e mormii kaase

0 305

Finfinnee Onkololeessa 20,2012 (FBC) – Doonald Traamp  duula ajjeechaa Al Baagidaadii irrattii saree hirmaatee tureef akka waan meedaaliyaa kaa’aniifitti suurri sobaan qindaa’e mormii kaase.

Traamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti suurri gad-dhiisan ajjeechaa hoogganaa ISIS Al Baagidaadii irratti saree ga’ee guddaa qabuuf morma isaatti otuu meedaaliyaa kaa’anii kan agarsiisudha.

Haata’uutii suurri kun gochaan kan hin raawwatamnee fi Asoosheetid Prees bara Faranjootaa 2017 Jeems Maaklookaaniif meedaaliyaa kabajaa laatame qindeessuun kan qophaa’edha jedhameera.

Sareen duula ajjeechaa Al Baagidaadii irratti hirmaate, marasaa Adii mootummaa Ameerikaa kan hin seennee fi miidhaa irra qaqqabee tureen ergama biraaf kan bobbaafamedha jedhameera.

Gochaan preezdaantichaa odeeffannoo sobaa gadhiisuun walqabatee burjaajjii uumera.

Jeems Maaklookaaniis suurichi qindaa’ee faayidaarra ooluu isaatin mormii hin kaasne. Kunis akka gochaa Tiraampin waliigaluutti lakkaa’ameera.

Maddi:- Haafiingitan Poost

Comments
Loading...