Fana: At a Speed of Life!

Magaalaan Qarree Go’aa, maqaashee ganamaa deeffatte

0 251

Finfinnee, Onkololeessa 12, 2012 (FBC) – Manni Maree Aanaa Warra Jaarsoo yaa’ii idilee kurmaana 1ffaa bara hojii 2012 guyyoota lamaaf gaggeessen, maqaan magaalaa aanittii moggaasashee duriitti akka deebi’u murteesse.

Magaalattiin akkuma magaalotaa fi moggaasa iddoolee addaddaa naannoo Oromiyaa keessa jiranii guyyaa keessa maqaa laatameefin waamamaa turteetti.

Jiraattonni aanichaa, dhalattoonnii fi hayyoonnis maqaan magaalattii moggaasa duraa Oromootti akka deebi’u gaafachaa turaniiru.

Maqaan magaalattii jalqabaa Oromoon ittiin waamu Qarree Go’aa ture.

Sirnoota darbaniin moggaasichi guyyaa keessa gara Gohaa Tsiyoonitti jalaa jijjiirramuun komii kaasisaa tureera.

Maqaa duraatti deebisuuf qorannoowwan gaggeeffamaa turuu Waajjirri Dhimmoota Koominikeeshinii aanichaa beeksiseera.

Qorannichaan yaadni manguddootaa, kitabooleen seenaa fi yaadni beektootaa hammatameera.

Mooggaasni magaalaa aanaa Warra Jaarsoo; Qarree Go’aa tilmamaan waggaa 115 booda maqaa ganamaa isheetti deebi’eera.

Comments
Loading...