Fana: At a Speed of Life!

Meeshaaleen koontiroobaandii Birrii miil. dhibba 6 fi miil. 87.6 olitti tilmaamamu too’atame

0 121

Finfinnee, Onkololeessa 10, 2012 (FBC) – Meeshaaleen koontiroobaandii Birrii miiliiyoona dhibba 6 fi miiliyoona 87.6  olitti timaamamu kurmaana jalqabaatti too’atamuu isaa komiishiniin Abbaa Taayitaa Galiiwwanii beeksiise.

Komishinichi bara baajaataa kana kurmaana jalqabaatti meeshaalee kontiroobandii alaa galanii fi al ergii Birrii miiliyoona dhibba 6 fi miiliyoona 87.6 olitti tilmaamamu qabuu isaa ifoomee jira.

Akka ibsa komishinichaatti Meeshaalee waraanaa, mallaqa biyyoota addaddaa,  qorichoota , baalota sammuu namaa hadoochaan, shaqaxoota nyaataaf tajaajilaan, meeshaalee elektirooniksii fi huccuuwwaan garaagaraa akka gara biyyaa hingalle dhorkamanii fidaangeeffaman too’atamniiru.

Meeshaaleen koontiroobaandii kurmaana jalqabaa kanatti too’atamaan kunneen kan bara darbee yeroo walfakkaatuun Birrii miiliyoona dhibba 4 fi miiliyoonaa 89n caalmaa kan agrsiisedha jedhame.

Akka ragaa ministeera Galiiwwanii argame muul’isutti, Meeshaaaleen kontiroobaandii fi daldalli seeraan alaa diinagdee fi nageenya biyyaa waan miidhuuf olaantumaa seeraa kabachiisuuf xiyyeeffannoo cimaan akka hojjetamu eerrameera.

Comments
Loading...