Fana: At a Speed of Life!

Sirni badhaasaa; Odaa Awwaard 3ffaan gaggeeffameera

0 249
Finfinnee, Onkololeesa 7, 2012 (FBC) – Sirni badhaasaa Odaa Awwaard 3ffaan eda gaggeeffameera.
 
Sirni badhaasichaa Hoteela Sharaatanitti gaggeeffameera.
 
Badhaasicha dhaabbanni Proomooshinii Bashaatuu Tolamaariyaam kan qopheesse yammuu ta’u, marsaa 3ffaaf artiistota badhaasera.
 
Haaluma kanaan;
 
Muuziqaadhan
★ Albama muuziqaa cimaa – Baallii, Galaanaa
Gaaromsaa
★ Weellistuu dubartii cimtuu – Maqdas Mallasaa
★ Muuziqaa ammayyaa cimaa – Jaamboo Jootee
★ Weellisaa haaraa cimaa – Margituu Warqinaa
★ Weellisaa cimaa – Jireenyaa Shifarraa
fi Hawwii H/iyyasuus
★ Qindeessaa muuziqaa cimaa – Antanah Tafarraa
★ Kiliippii viidiyoo cimaa – Leencoo Gammachuu
★ Muuziqaa qeenxee – Yoosan Geetaahuun
 
Fiilmidhaan
★ Fiilmii cimaa -Miixuu
★ Daayreektara fiilmii cimaa – Biqilaa Asfaaw, fiilmii Miixuu
★ Skiriiptii fiilmii cimaa – Saamu’eel Addaamuu from, fiilmii Gatii Maatii
★ Ediitara fiilmii cimaa – Amansiisaa Ifaa
★ Taatuu cimtuu – Zinnash Olaanii, fiilmii Miixuu
★ Taatoo cimaa – Soolan Admaasuu, fiilmii Miixuu
 
Badhaasichi damee kitaabaa, suuraa, fakkii, diizaayinii fi daeewwan kaan kan hammatedha.
 
Sirna badhaasichaarratti itti aanaan itti gaafatamaa Biiroo Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deesisaan argamaniiru.
Comments
Loading...