Fana: At a Speed of Life!

Asallaatti Daandiilee fi Addababaayyiiwwan Maqaa Namoota seenaa Boonsaa hojjataniin mogga’e

0 181

Finfinnee, Onkololeessa 5, 2012 (FBC) – Bulchiinsa Magaalaa Asallaatti Daandiilee fi Addababaayyiiwwan Maqaa Namoota seenaa Boonsaa hojjatanii fi Maqaalee seenaa fi safuu Ummata Oromoo Ibsaniin akka moggaafaman Hooggansa Magaalaatiin Murtaa’uun Ibsame.

Itti Gaafatamtuun Waajjira Aadaa fi Turiizimii Bulchiinsa Magaalaa Asallaa Aadde Ra’iisaa Aadam akka jedhanitti Onkololeessa 8, 2012 tti moggaasni daandilee maqaa namootaa seenaa boonsaa hojjataniin akka mooggafamu hooggansi magaalichaa marii gaggeesseen murteessu ibsaniiru.

Akka ragaan waajjira kominikeeshiinii magaalaa Asallaa irraa argannee ibsutti maqaaleen daandii fi addabaabaayiiwwan namoota seenaa boonsaa hojjatanii fi maqaalee seenaa fi safuu Oromoorratti kabaja qabaniin mogaaffamuun akka dhalootni seenaa boonsaa namoota kanneen duubaan jiru irraa baratanii fi akka seenaa isaanii dhaalaniif gahee ol’aanaa qaba jedhaniiru.

Daandiwwan Gurguddoon Maqaa haaraan akka moggaafaman murteeffaman kanneen armaan gadiiti.

Moggaasa Maqaa Karaawwaniif Kenname

1. Buufata Sheelii hanga Waajjira Bulchiinsa Ganda Busataa —-SIKKOO-MANDOO

2.Hoteela L.V.hanga Mana Sirreessaa God/Arsii —- LEENJISOO DIIGAA

3.Gand/konb/Horsiisa Loonii hanga Arduu-Barri — JEN/WAAQOO GUUTUU

4.Hoteela Soljam hanga Laga Walkeessaa.—- AHIMAD MUHAMMAD

5.Waajjira Poostaa hanga Waajjiira Bulchiinsa Godina Arsi —- JAWAAR MAHAAMMAD.

6.Baankii Daashin irraa hanga Karaa Baalee — NADHII GAMMADAA

7. Mana Barumsaa Tokkummaa sad/2ffaa hanga Hoteela Raas — QEERROO NAGEESSOO

8.Mana Barumsaa Qiddus Gabri’eel hanga Buufata boba’aa Tootaal—QEERROO

9.Baanki Daldala Ityoophiyaa hanga Mana Amantaa Mikaa’elaa — Haj/AADAM SAADDOO

10.Mana Barumsaa / Gaad/Cilalo hanga Waajjira Bulchiinsa Magaalaa — GUUTAMA HAWAAS

11.Bulchiinsa Ganda Busataa hanga Hospitaala Rooboot — AANOLEE

12.Gamoo Sitii Mool irraa hanga Yuniv.Arsii —JEN/TAADDASAA BIRRUU

13. Waajjira Bulchinsa Magaalaatti hanga Warshaa Daaku masfin — JAAL HINSEENEE HULUUFEE

Comments
Loading...