Fana: At a Speed of Life!

Finfinneetti Wiirtuun To’annaa Tiraafikaa ijaarramuufi

0 132

Finfinnee, Fulbaana 30, 2012 (FBC) – Magaalaa Finfinneetti Wiirtuun To’annaa Tiraafikaa ijaarramuufi.

Biiroon Geejibaa Finfinnee akka beeksisetti ijaarsi wiirtichaa Dilbata eegalchiifama.

Gamoon kun lafa jalatti darbii sadi, kutaalee qindeessa ragaalee, dhaabbii konkolaattota 300, biirolee ittisa yakkaa fi balaa, iddoolee tajajaila addaddaas ni qabaata.

Kan lafa gubbaarraa misooma magariisummaa fi ijaarsa gamoo abbaa darbii 21f oola jedhameera.

Iskiriinota jajjaboo wiirtichatti dhaabamaniin sochii tiraafikaa magaalattii hordofuu dandeessisa.

Yakka ittisuu, konkolaachistoota seera tiraafikaa cabsan to’achuu fi nageenya magaalattii eegsisuurrattis gumaacha olaanaa qabaata jedhameera.

Baasii ijaarsichaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetu danda’a.

Comments
Loading...