Fana: At a Speed of Life!

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa walga’ii idileesaa gaggeesse

0 195

Finfinnee, Fulbaana 29, 2012 (FBC) – Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa walga’ii idileesaa gaggeesse.

Manni marichaa walga’ii idilee 1ffaa, bara hojii 5ffaasaa har’a gaggeessen haasaa preezdaant Saahilawarq Zawdeen sirna baniinsaa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa fi Mana Maree Federeeshiniirratti Fulbaana 26,2012 argamuudhan taasisan irratti yaada deeggarsaa dhiyaate dhaggeeffateera.

Labsii fooyyessa inshuraansii, fooyyessa labsii hojii faaynaansii xiqqaa, baajata deeggarsaa federaalaa, sirna galii waloo, wixinee labsii amala sirreessaa federaalaa, namaan daldaluu fi seeraan ala daangaa ceesisuu ittisuuf ba’an irratti mari’atee koree dhaabbii dhimmi ilaallatuuf dabarseera.

Waliigaltee fi wixineewwan labsii dhaabbilee addaddaa waliin taasifaman ilaaluun koree dhaabbii dhimmi isaan ilaallatuuf dabarseera.

Comments
Loading...