Fana: At a Speed of Life!

Yaa’ii siiviil aaviyeeshinii idil addunyaa 40ffaarratti sanadni Ityoophiyaan dhiyeessite fudhatama argateera

0 178

Finfinnee, Fulbaana 28, 2012 (FBC) – Yaa’ii siiviil aaviyeeshinii idil addunyaa 40ffaarratti sanadni Ityoophiyaan dhiyeessite fudhatama argateera.

Yaa’ii siiviil aaviyeeshinii idil addunyaa 40ffaa; Kaanaadaa Moontiriyaalirratti gaggeeffamerratti sanadni Ityoophiyaan dhiyeessite fudhatama argachuu Ministeerri Geejibaa beeksiseera.

Sanadichaan rakkoolee damicha mudatan hiikuuf, leenjii fi ga’umsi dandeettii murteessaa ta’uun eerameera.

Yaa’iin waliigalichaas sanadicha ka’umsa godhachuudhan kallattiiwwan addaddaa kaa’era.

Dhaabbanni Aviyeeshinii Idil Addunyaas hojicha olaantummaan qindeessee akka hogganu kallattiin kaa’ameera.

Dhaabbatichi karoora leenjii bara Faranjootaa 2015 raggaasise hojiirra oolchuuf wiirtuuwwan leenjii uumuuf kallattii kaa’era.

Comments
Loading...