Fana: At a Speed of Life!

Koreen giddugaleessaa ABUT walga’ii idileesaa gaggeessuu eegaleera

0 204

Finfinnee, Fulbaana 28, 2012 (FBC) – Koreen giddugaleessaa Adda Bilisummaa Ummata Tigraay(ABUT) walga’ii idileesaa har’a gaggeessuu eegaleera.

Korichi walga’iisaa guyyootii afuriitin raawwii karoora bara 2011 ni gamaaggama.

Bulchiinsa gaarii fi misooma mirkaneessuurratti hojiilee hojjetaman ni gamaaggama.

Karoora hojii 2012 irratti bal’inaan mari’atee ni raggaasisaan eegama.

Qajeelfamaa fi hojimaata dhaabbatichaa gamaaggamuudhan kan fooyya’an irratti mari’atee, ni fooyyessaan eegama.

Dhimmoota naannoo fi biyyaa bara darbeerratti mari’achuudhan, ciminaa fi hanqinoota turan ni gamaaggama.

Haala naannoo fi dhimmoota waqtaamaa, misoomaa fi egereerratti ni mari’ata.

Rakkoolee mudatanirrattis kallattiiwwan furmaataa ni kaa’an eegama.

Comments
Loading...