Fana: At a Speed of Life!

Balaa konkolaataa qaqqabeen lubbuun namoota 2 yoo darbu, namoota 38 irra miidhaan qaqqabe

0 234

Finfinnee, Fulbaana 28, 2012 (FBC) – Godina Shawaa Lixaatti balaa konkolaataa qaqqabeen lubbuun namoota 2 yoo darbu, namoota 38 irra miidhaan qaqqabe.

Balichi har’a Fulbaana 28, 2012 naannoo sa’aa 5:30tti kan mudate ta’uu Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Shawaa Lixaarraa odeeffanneerra.

Balaan konkolaatichaa aanaa Noonnoo magaalaa Silkaambaatii barsiisota walga’iidhaf gara magaalaa Amboo imalaa turanirratti kan qaqqabe.

Balichi aanaa Jibaat ganda Gaamoo Jibaat iddoo addaa Jooree jedhamutti kan mudate.

Konkolaataan geejiba ummataa lakkoofsi gabatee isaa OR 3-37423 ta’e garagaluudhan lubbuun nama 2 darbeera.

Namoota 11 irra miidhaa cimaan, namoota 27 irra ammoo balaa salphaan qaqqabuu qindeessaan tiraafikaa godina Shawaa Lixaa Koomaandar Tasammaa Birruu himaniiru.

Namoonni miidhaan irra dhaqqabe Hoospitaala Amboo fi Buufata Fayyaa Jibaatitti deeggarsa yaalaa argachaa jiru.

Sababiin balaa kanaa fireeniin konkolaatichaa cituu Koomaandar Tasammaa Birruun himaniiru.

Comments
Loading...