Fana: At a Speed of Life!

Ammeentaan qoodinsa baajata deeggarsa naannoolee waggaa lamaaf dheerate

0 110

Finfinnee, Fulbaana 27, 2012 (FBC) – Manni Maree Federeeshinii ammeentaa qoodinsa baajata deeggarsaa mootummaa Federaalaa naannooleedhaaf taasisu waggaa lamaaf dheeresse.

Manni marichi walga’iisa idile har’a gaggeessen dhimmoota garaagaraa ilaaluun murtii dabarseera.

Dhimmoota manni marichaa ilaale keessa ammeentaa qoodinsa baajata deeggarsaa mootummaa Federaalaa naannooleedhaaf taasisu isa tokkodha.

Manni marichi kanaan dura itti fayyadaama kan ture bara baajata 2010 eegale waggoota sadiif hanga 2012 hojiirra akka oolu murteessun isaa ni yaaddatama.

Gaaffii ammeenta qoodinsa baajata deeggarsa irratti ka’u deebisuuf lakkaawwi manaa fi ummataa waliin hidhata kana ragaawwaan calaluun bara baajata 2013tti hojiirra oolchuuf karoorri qabame ture.

Yeroon lakkaawwin manaa fi ummataa dheerachuu fi filannoon biyyoolessaa fulduraatti kan gaggeeffamu ta’uun, hoggantoonni federaalaa fi naannoole karaa hirmaachiseen qopheessuun rakkisaa ta’u ibsameera.

Ammeentaan qoodinsa baajata deeggarsa yeroo ammaa hojiirra jiru waggaa lamaaf akka dheeratuu fi bara baajata 2015 eegale hojiirra akka oolufi yaadni mana marichaaf dhiyyateera.

Manni marichis ammeentaa qoodinsa baajata deeggarsaa hojiirra jiru waggaa lamaaf akka dheeratu sagalee caalmaan murteessera.

Dabalataniis manni marichaa dhimmoota garaagaraa irratti murtii dabarseera jechuun Balaay Tasfaayeetu gabaase.

Comments
Loading...