Fana: At a Speed of Life!

Ramaddiin dhaabbilee barnoota olaanoo 2012 ifoomera

0 185

Finfinnee, Fulbaana 24, 2012 (FBC) – Ramaddiin dhaabbilee barnoota olaanoo 2012 ifoomera.

Haaluma kanaan barattoonni karaa marsariitii Eejansii Madaallii Barnootaa fi Qormaata Biyyoolessaa www.neaea.gov.et seenuun laallachuu ni danda’u jedhameera.

Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoo qabxii seennii dhaabbilee barnoota olaanoo Qaammee 6,2011 ifoomsun isaa ni yaadatama.

Qabxii qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kanaan barattoonni 142,821 waliigalaan dhaabbilee barnoota olaanoo mootummaa kan seenan ta’a.

Dardarran 46,416 fi shamarran 32,865 ida’amaan 79,281(%55.5) saayinsii uumamaatin, dardarran 34,838 fi shamarran 28,702 ida’amaan barattoonni 63,540(%44.5) saayinsii hawaasummaatin yuunvarsiitii mootummaa ni galu.

Qabxiin seennii dhaabbilee barnoota olaanoo baranaa kan murtaa’e gosoota barnootaa Afaan Ingilizii, Herreega, Skoolaastiiks Aptiitiyuudii, Fiiziksii, Ji’oograafiidhaan ta’uun ni yaadatama.

Bara 2011tti barattoota qormaataf galmaa’an 322,717 keessaa 319,264 qormaata fudhataniiru.

Comments
Loading...