Fana: At a Speed of Life!

Siyaasni fayyaa fi hirriba dhabuu lammiilee Ameerikaaf sababa ta’aa jira

0 164

Finfinnee, Fulbaana 15, 2012 (FBC) – dhimmoonni siyaasaa Ameerikaa dabalatee biyyoota addaddaa keessaati uummaman yaadaa lammiilee ofitti harkisuun walmormii fi mariiwwaniif  sababa ta’eera.

Mariiwwaan kunnen hariiroo fi fayyaa namootaa dhiibbaa akka uumaan qoraannoon tokko ifoomseera.

Barreessaan qorannichaa Keevan Smiith lammiileen  Ameerikaa siyaasa keessatti hirmaata hanga takka rakkinaaf ni saaxilamu jedhe.

Qorannoo namoonni 800 irratti hirmaatanii fi oonlaaynin gaggeefame lammiilee siyaasa irratti akkamitti akka hirmaatanii fi  siyaasni akkamiin dhiibbaa akka isaanirratti uumee gaafateera.

%40 kan ta’an kaneen siyaasni jireenya isaani irratti dhiibbaa uumuu sababa ta’uu kan ibsaan yoo ta’u, kana keessaa %20 kan ta’an hirriba isaanii akka dhabanii fi mukaa’umaaf kan saaxilaaman ta’uu ibsaniiru.

%10-30  kan ta’an ammo siyaasni tasgabbii isaan dhowwuun  akka dheekkama, akka sodaataan fi ariifatanii waan tokko kan isaanitti dhaga’amuu ta’uu himaniiru.

%20 ammoo siyaasni hariiroo hiriyyuummaa adda kan kuutee fi isaan kana keessaa %16 siyaasni gammachuu mana isanii akka isaan dhoowwate himaniiru.

Qorannoo kanaan siyaasni dhiibbaa irratti uumuu kan himaan dargaggoota, hojii dhabdoota fi namoota siyaasa keessatti hirmaanna qaban ta’uu ibsameera.

Maddi:- npr.org

 

Comments
Loading...