Fana: At a Speed of Life!

Chaayinaan kaameraa abbaa meeggaa piiksil 500 hojjette

0 403

Finfinnee, Fulbaana 15, 2012 (FBC) – Chaayinaan kaameraa hojii nageenyaf kan tajaajilu qulqullina guddaa kan qabu abbaa meeggaa piiksil 500 hojjechuu beeksifte.

Qorattoota Chaayinaan kan hojjetame kaameraan abbaa meeggaa piiksil 500 kun bakka namoonni kumaatamaan lakkaa’aman walga’anitti fuula namoota tokko tokkoon qulqulleesse kan fudhachuu danda’udha jedhame.

Namoota kumaan lakka’amaan bakka tokkotti walga’aan keessaa fuula namoota barbaadaamanii qulqulleesse mul’isu danda’a.

Gareen qorattoota kaamericha hojjetan, kaamerichi suuraa kaasuu fi fuula namoota adda baasuu cinaattiviidiyoo waraabuu akka danda’utti kan hojjetame ta’udha kan himan.

Maddi:- fossbytes.com

Comments
Loading...