Fana: At a Speed of Life!

Baalli sammuu namaa hadoochu mana amala sirreessaa Ameerikaa keessatti Dirooniin gatame

0 576

 

Finfinnee, Fulbaana 15, 2012 (FBC) – Mana amala sirreessaa Ohaayutti argamu keessatti xiyyaara nama maleessa xiqqaan(Dirooniin) bilbila fi baalli sammuu namaa hadoochu gatame.

Gochi kun ji’a Adoolessaa kan raawwatame yoo ta’u, viidiyoo gochicha agarsiisu ifa ta’eera.

Namni mana amala sirreessa keessa jiru tokko meeshaa gadi dhiifaamu  qabachuuf qophii ta’uu kan agarsiisu yoo ta’u, meeshaa Dirooniin kun gara lafaatti gadi lakkiftu  yeroo inni kufu ilaaluun danda’ameera.

 

Namichiis meeshaa Dirooniin gadi dhiifame lafaa kaasuun uffattan haguugee bakkicha yoo socho’u viidiyoon mul’iseera.

Abbaan taayitaa mana amala sirreesichaa meeshaan Dirooniin fiddee asitti gadi lakkifte kun bilbilaa fi baala sammuu namaa hadoochu ta’uu himaniiru.

Namni meesha kana fudhate yeroo ammaa kana himanni biro akka irratti banamee fi qaamni diroonii kana sochoosu eenyu akka ta’e akka adda hin bane gabaasichi ibseera.

Maddi፡-foxnews

 

 

Comments
Loading...