Fana: At a Speed of Life!

Dargaggeessi gaaffii gaa’ilaa dhiyeessuuf bishaan keessa lixe lubbuun darbe

0 253

Finfinnee, Fulbaana 12, 2012 (FBC) – Dargaggeessi gaaffii gaa’ilaa jaalallee isaaf dhiyyeessuuf bishaan keessa lixe bishaaniin liqimfamee du’uun himame.

Dhiironni hedduun gaaffii gaa’ilaa dhiyyeessuuf maloota garaa garaatti fayyadamu.

Keessumattu karaa jaalallee isanii gammachiisuu fi ajaa’ibsiisuun gaaffii gaa’ilaa dhiyyeessuun waan baratamaadha.

Tibba kana oduun gara Taanzaaniyaa dhaga’ame daandiin gaaffii gaa’ilaa dhiyyeessuuf fayyadamamee du’aaf sababa ta’utu himame.

Dubbichi akkas ture, Steevaan Weebar namni jedhamu Jaalallee isaa lammii Ameerikaa taatee waliin yeroo bashaannanaa dabarsuuf bakkee bashannaana tokkotu imalu.

Guyyoota lama erga bakkichatti bashannananii turtii isaanii guyyaa sadaffaa caalumatti bareechuuf qarqara galaanatti qajeelu.

Yeroo kana Steevaan Weebar jaalallee isaaf gaaffii gaa’ilaa dhiyyeessuf daandii inni  itti fayyadameen bishaan keessa lixuutu himame.

Bishaan keessa akka lixeen bultii naaf taatii kan jedhe kan abdatu jaalallee isaaf gaaffii gaa’ilaa dhiyyeessuufi eegale.

Akka jedhe “ jaalalaan siif qabu mara isaa ibsuuf afuurri natti hir’ata, yeroo hunda gammachuun koo si’i.” sin jaaladha jedheen.

Weebar haala rakkisaa keessa yoo jiraate illee gaaffii gaa’ilaa jaalallee isaaf ibseera.

Hata’utii Weebar gaaffii gaa’ilaa jaalallee isaaf dhiyyeesse deebii isaa otuu hin dhaga’iin du’aaf saaxilamuun isaaf hedduu akka gaddite jaalalleen isaa himteetti.

Maddi: – www.washingtonexaminer.com

 

Comments
Loading...