Fana: At a Speed of Life!

Godina addaatti maddi anniisaa aduu ijaarrame tajaajila laachuu eegale

0 180
Finfinnee, Fulbaana 10, 2012 (FBC) – Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee, aanaa Aqaaqii ganda Quuftuutti maddi anniisaa aduu ijaarrame, tajaajila laachuu eegale.
 
Maddi anniisichaa deeggarsa Doolaara miiliyoona 3 dhaabbata Kooriyaa Kibbaa; Fandii Tumsa Misooma Diinagdeerraa argameen kan ijaarramedha.
 
Diriirsa sararaa, lakkooftuu fi hojiilee dabalataa birootif ammoo Birriin miiliyoonni 3.9 baasii ta’eera.
 
Proojaktichi kaleessa bakka ministir deettaan Ministeera Bishaan, Jallisii fi Inarjii Dooktar Fireehiywat Waldahaannaa, hoji raawwachiisaa olaanaan Tajaajila Elektiriikaa Ityoophiyaa obbo Shifarraaw Taliilaa, bakka buutonni dhaabbata ijaarsaa Kooriyaa Woo’aamii fi keessummoonni biroo argamanitti ebbifamuun ifatti tajaajila eegaleera.
 
Maddi anniisaa aduu kun kiiloo waatii 250 maddisiisuuf humna kan qabu yammuu ta’u, maddoota anniisaa 2 qaba.
 
Kutaan buufata maddichaa jalqabaa paaneelota soolaarii 630 fayyadamuudhan elektiriika kiiloo waatii 200 maddisiisa.
 
Buufanni lammaffaan ammoo paaneelota soolaarii 162 fayyadamuudhan elektiriika kiiloo waatii 50 maddisiisuu danda’a.
 
Buufatichatti hanqinni anniisaa yoo mudateef, jenereetara awtomaatikii fi baatrii seelota 334 fayyadamuudhan amma kiiloo waatii 30 dhiyeessuu danda’a.
 
Diriirsi sarara jiddugaleessaa kiilo meetira 1.4 fi sarara xiqqaa kiilo meetira 8 hojjetameera.
 
Traanisfoormaroonni KVA abbaa 100 fi 200 hojjetamaniifiru.
 
Proojaktichi ida’amaan maamiltoota 161 fayyadamoo taasiseera.
 
Comments
Loading...