Fana: At a Speed of Life!

Balaan abiddaa Warshaa Ispoonjii Reeyinboowirra ga’e to’atame

0 243

Finfinnee, Fulbaana 10, 2012 (FBC) – Balaan abiddaa Warshaa Ispoonjii Reeyinboowirra ga’e to’atame.

Warshichi magaalaa Duukamitti kan argamu yammuu ta’u, har’a ganama naannoo sa’aa 3tti balaan abiddaa irra ga’eera.

Yeroo ammaas balaan abiddichaa guutummaa guututti to’annaa jala ooluu Waajjirri Dhimmoota Koominikeeshinii Magaalaa Duukam beeksiseera.

Balaa mudate to’achuudhaf qaamoleen nageenyaa, ummanni magaalichaa, konkolaattonni to’annoo abiddaa Koomiishinii Hoggansa Sodaa Balaa Abiddaa Magaalaa Finfinnee, Iistarn Indaastirii Zoonii fi Humna Qilleensaa Ityoophiyaa Bishooftudhaa dirmataniiru.

Balaa abiddaa uumame kanaan lubbuu namaarra badiin ga’e kan hin jirre ta’uu Waajjirri Poolisii Magaalaa Duukam beeksiseera.

Ka’umsi balaa kanaa yeroodhaf kan hin beekamne yoo ta’u, qoratamaa jira jedhameera.

Comments
Loading...