Fana: At a Speed of Life!

Qabxiin seennii barnoota sadarkaa qophaa’inaa ifoome

0 2,340

Finfinnee, Fulbaana 9, 2012 (FBC) – Qormaata biyyoolessaa 2011tin qabxiin seennii kutaa 11ffaa bara barnootaa 2012 har’a ifoomera.

Eejansiin Madaallii Barnootaa fi Qormaata Biyyoolessaa akka beeksisetti qabxiin seennii kutaa 11ffaa barattoota idilee, galgalaa fi dhuunfaaf dhiiraf 2.00 fi sanaa ol, shamarraniif 1.86 fi sanaa oli.

Qormaatamtoonni dhuunfaa fi galgalaa qabxichaan barnoota isaanii sagantaa galgalaatin itti fufu jedheera.

Barattoota qaama miidhamtootaa fi rakkoo dhageettii qabaniif dhiiraf 1.86 fi sanaa ol, shamarraniif 1.71 fi sanaa ol.

Barattoota qaro dhabreeyyiif dhiiraf 1.71, shamarraniif 1.61 akka ta’u murtaa’era.

Naannolee deeggarsa addaa barbaadan, horsiisee bulaa fi naannolee rakkoo nageenyaa turetti dhiiraf 1.86, shamarraniif 1.71 akka ta’u murtaa’un eerameera.

Barattoonni kanaan dura qabxii 2.00 fidanii turan, barnoota kutaa 11ffaa isaanii sagantaa galgalaatin itti fufuu danda’u.

Comments
Loading...