Fana: At a Speed of Life!

Hiriirri mormii jijjiirama qabeenya qilleensa irratti gaggeeffame

0 181

Finfinnee, Fulbaana 9, 2012 (FBC) – Hiriirri mormii jijjiirama qabeenya qilleensa irra ga’aa jiru balaalleffatu magaaloota dhibba 1 fi 30  ol keessatti gaggeeffamaa jira.

Hiriirchi dhiibbaa qabeenya qilleensarra ga’aa jiru mormuun Awuustiraaliyaa dabalatee biyyoota Afrikaa, Awuuroppaa fi Eeshiyaa keessatti gaggeeffamaa jira.

Hiriirtonni yaa’iin Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Niiwyoorkiitti gaggeefamu ajandaa isaa jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti akka taasifatu gaafataniiru.

Hiriirichi quuqamtoota jijjiirama qabeenya qilleensaa, hawaasa siiviilii addaddaa, tola ooltoota akkasumaas barattootaan kan qophaa’edha.

Hiriira kanaanis gaggeessitoonni hojii jijjiirama qabeeenya qilleensa irratti akka hojjetaan gaafatamaniiru.

Bara Faranjoota 2030 hammi kaarboonii gara qilleensaatti gadi dhiifamu zeeroo taasisuuf waadaan galame hojiirra akka ooluu gaafatameera.

Waliigalteen Paariis qixaan akka hojiirra ooluu fi akka raawwatamuus gaafatameera.

“pilaaneeti biroo irra jiraannu” hin qabnu jechuun gaggeesitoonni fi biyyoonni qabeenya qilleensaaf xiyyeeffannoo akka kennaan hirrirtonni kun yaada isaanii kennaniiru.

Jijjiiramni qabeenya qilleensaa yeroo amma kana lafa keenya irratti qormaata guddaa ta’uu qorattoonni damee kana ni dubbatu.

Maddi: CNN fi BBC

 

 

Comments
Loading...